Skip to main content

Korsbett, omfattande

| Behandlingar

Ett korsbett med tvångsförning av underkäken i sidled för att kunna bita ihop kan ge upphov till huvudvärk och muskelsmärta i ansiktet. Om avvikelsen inte är för omfattande kan överkäken vidgas med en enkel tandställning på insidan. I detta fall krävdes behandling i båda käkar och viss avsmalning av avsmalning av tänder i underkäken.

Om korsbettet är omfattande kan detta leda till att man får ett bidrag från Försäkringskassan.

Korsbett, omfattande