Skip to main content

Glesställning, mild

| Behandlingar

I detta fall ville man lösa glesställningen i båda käkar. I hennes fall gick det bra med en avtagbar tandställning i båda käkar. Om glesställningen är omfattande kan detta leda till att man får ett bidrag från Försäkringskassan. I detta fallet är glesställningen utan tvekan för mild för ersättning.

Glesställning, mild