Skip to main content

Underbett, enkelt

| Behandlingar

Om du är missnöjd med att dina framtänder i underkäken biter framför överkäkens framtänder kan detta ofta lösas med antingen tandreglering enbart eller i kombination med operation där t.ex. underkäken flyttas tillbaka.

Detta är ett fall där det räckte med enbart tandreglering för att uppnå resultatet. Man behöver oftast behandla båda käkar.

Vill du genomföra behandlingen med estetiska tandställningar kan du göra valen nedan så att du ser priset. Många behandlingar får du ersättning av Försäkringskassan för. Rätten till ersättning avgörs vid ditt besök hos oss.

Underbett, enkelt