Skip to main content

Öppet bett utan operation

| Behandlingar

Om du är missnöjd med ett stort öppet bett kan detta oftast lösas med tandreglering. Ibland krävs det en kombination med operation av käken.

Detta är ett fall där det räckte med enbart tandreglering för att uppnå resultatet. Behandlingen tar ofta c:a 20-24 månader. Det krävs oftast att man avlägsnar tand nummer 5 från mitten i båda käkar. Detta fall ger oftast ingen ersättning från Försäkringskassan. Är det öppna bettet mer omfattande kan det bli frågan om ersättning.

Vill du genomföra behandlingen med estetiska tandställningar kan du göra valen nedan så att du ser priset. Osynlig tandställning fungerar lika bra.

Öppet bett utan operation