Skip to main content

Trångställning med avlägsnande av tänder

| Behandlingar

Man måste alltid ta hänsyn till hur läpparna kan komma att påverkas och i vilken utsträckning tänderna sitter långt fram i ansiktet eller ej. Har man svår för att stänga läpparna redan innan måste man tyvärr avlägsna 2 eller 4 tänder. Om trångställningen är omfattande kan detta leda till att man får ett bidrag från Försäkringskassan. Din specialist avgör om det blir ersättning.

Trångställning med avlägsnande av tänder