Skip to main content

Saxbett i det vuxna bettet

| Behandlingar

Saxbett återfinns som väl är inte så ofta i det vuxna bettet. Dessa fall är vuxna med en underkäke som oftast sitter lite förskjuten bakåt i förhallande till överkäken. Underkäken biter helt eller delvis innanför överkäkens tänder. Om inte detta åtgärdas i unga år kan risken för käkledsproblematik och huvudvärk öka. Att behandla detta i vuxen ålder innebär ofta att man måste justera över och underkäkens relationer. Inte sällan krävs ett kirugiskt ingrepp i kombination med tandreglering. Om det krävs kirurgi betalas detta ofta av sjukvården med en maximal kostnad av 2200 - 3300kr.

Krävs det inte kirurgi tar detta ofta 18-24 månader att åtgärda.

Om saxbitningen är omfattande kan detta leda till att man får ett bidrag från Försäkringskassan. Din specialist avgör om det blir ersättning.

För att du skall se rätt pris är det viktigt att du valt rätt klinik högst upp i menyn för att priset skall bli rätt.

Prisexempel

Pat.pris

Ref.pris

Tandreglering 2 käkar, Okomplicerad behandling, Högst 18 mån
36500 kr
25180 kr
Tillägg för Lingualbehandling i en käke
18000 kr
0 kr
Tillägg för Lingualbehandling i två käkar
36000 kr
0 kr
Tillägg för keramiska fästen per käke
4000 kr
0 kr
Tillägg för keramiska fästen per käke
4000 kr
0 kr
Summa: 36500 kr
Saxbett i det vuxna bettet