Skip to main content

Underbett, omfattande

| Behandlingar

Om bettavvikelsen är omfattande och om en behandling med enbart tandreglering skulle innebära en försämrad situation utseendemässigt eller funktionsmässigt kan ibland en kombinerad behandling med tandreglering och kirurgi bli aktuellt. I fallet vi ser här till vänster finns ingen möjlighet att åtgärda detta med enbart tandreglering. Vi ansöker då hos ditt landsting om att göra om vården hos oss till sjukvård. Du betalar då enligt sjukvårdstaxa. Behandlingen kan då kosta som helhet 2200 kr. Man kan för det mesta göra tillägg för estetiska tandställningar även vid dessa behandlingar.

Underbett, omfattande