Skip to main content

Öppet bett med operation

  • Titel: Öppet bett med operation 1, Öppet bett med operation 1
  • Titel: Öppet bett med operation 2, Öppet bett med operation 2
  • Titel: Öppet bett med operation 3, Öppet bett med operation 3
  • Titel: Öppet bett med operation 4, Öppet bett med operation 4
  • Titel: Öppet bett med operation 5, Öppet bett med operation 5
Om bettavvikelsen är för omfattande och om en behandling med enbart tandreglering inte säkert ger ett bra bett kan ibland en kombinerad behandling med tandreglering och kirurgi bli aktuellt. Vi ansöker då hos ditt landsting om att göra om vården hos oss till sjukvård. Du betalar då enligt sjukvårdstaxa. Behandlingen kan då kosta som helhet 2200 kr. Man kan för det mesta göra tillägg för estetiska tandställningar även vid dessa behandlingar. I dessa 3 fall var det självklart med ersättning enligt sjukvård ersättning. I dessa fall kan du alltid välja estetiska alternativ för din behandling.

Fortsätt läsa

Öppet bett utan operation

  • Titel: Öppet bett utan operation 1, Öppet bett utan operation 1
  • Titel: Öppet bett utan operation 2, Öppet bett utan operation 2
Om du är missnöjd med ett stort öppet bett kan detta oftast lösas med tandreglering. Ibland krävs det en kombination med operation av käken. Detta är ett fall där det räckte med enbart tandreglering för att uppnå resultatet. Behandlingen tar ofta c:a 20-24 månader. Det krävs oftast att man avlägsnar tand nummer 5 från mitten i båda käkar. Detta fall ger oftast ingen ersättning från Försäkringskassan. Är det öppna bettet mer omfattande kan det bli frågan om ersättning. Vill du genomföra behandlingen med estetiska tandställningar kan du göra valen nedan så att du ser priset. Osynlig tandställning...

Fortsätt läsa

Djupt bett

  • Titel: Djupt bett 1, Djupt bett 1
  • Titel: Djupt bett 2, Djupt bett 2
  • Titel: Djupt bett 3, Djupt bett 3
  • Titel: Djupt bett 4, Djupt bett 4
  • Titel: Djupt bett 5, Djupt bett 5
Om du är missnöjd med ett stort djupbett kan detta oftast lösas med tandreglering. Detta är 2 fall där det räckte med enbart tandreglering för att uppnå resultatet. Behandlingen tar ofta c:a 20-24 månader. Det översta fallet ger utan tvekan ersättning från Försäkringskassan. Vill du genomföra behandlingen med estetiska tandställningar kan du göra valen nedan så att du ser priset. I ett djupbett är det inte bra att använda estetiska fästen i underkäken. Osynlig tandställning fungerar däremot bra liksom står fästen på utsidan i underkäken. Många behandlingar får du ersättning av Försäkringskassan...

Fortsätt läsa

Saxbett i det unga bettet

Saxbett återfinns som väl är inte så ofta i det vuxna bettet.Detta fall är en ungdom där man ser hur ena sidan inte möts alls. Underkäken biter helt innanför överkäkens tänder. Om inte detta åtgärdas i unga år kan risken för käkledsproblematik och huvudvärk öka.Behandlas normalt inom den kostnadsfria vården.

Fortsätt läsa